Wondershare Recoverit 7.0.4.7

Wondershare Recoverit 7.0.4.7

Wondershare Software Co.,Ltd. – 1,3MB – Shareware –
Recoverit hồi dữ liệu đã bị xóa và bị mất của bạn từ đĩa cứng, máy nghe nhạc, thẻ SD, USB flash drive, và phương tiện lưu trữ khác. Nó có thể lấy lại dữ liệu đã mất do xóa vô tình, virus tấn công, định dạng của đĩa, và hư hại cấu trúc phân vùng. Chương trình này hỗ trợ NTFS, FAT16, FAT32, HFS, APFS, và các hệ thống tập tin khác.

Tổng quan

Wondershare Recoverit là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Wondershare Software Co.,Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 628 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Wondershare Recoverit là 7.0.4.7, phát hành vào ngày 19/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/04/2018.

Wondershare Recoverit đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,3MB.

Wondershare Recoverit Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Wondershare Recoverit!

Cài đặt

người sử dụng 628 UpdateStar có Wondershare Recoverit cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Wondershare Software Co.,Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản