Wondershare Recoverit 7.0.3.13

Wondershare Recoverit 7.0.3.13

Wondershare Software Co.,Ltd. – 1,3MB – Shareware –
Recoverit recovers your deleted and lost data from hard disks, music players, SD cards, USB flash drive, and other storage media. It can get back data that have been lost due to accidentally deletion, virus attack, formatting of disk, and damaged partition structure. This program supports NTFS, FAT16, FAT32, HFS , APFS, and other file systems.

Tổng quan

Wondershare Recoverit là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Wondershare Software Co.,Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 408 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Wondershare Recoverit là 7.0.3.13, phát hành vào ngày 16/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/04/2018. Phiên bản phổ biến nhất là 7.0.2.6, được sử dụng bởi 77 % trong tất cả các cài đặt.

Wondershare Recoverit đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,3MB.

Wondershare Recoverit Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Wondershare Recoverit!

Cài đặt

người sử dụng 408 UpdateStar có Wondershare Recoverit cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Wondershare Software Co.,Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản